Слобода

Срби су у свим периодима своје историје, а нарочито у време устанака, тежили народној слободи. Ослобођење од ропства и туђинске власти је представљало мисију читавих генерација наших предака, идеал за који су многи Срби спремно дали животе. У националном смислу, слобода је обележје самосвојности (идентитета) и достојанства једног народа, у које спада и неопходност ослобођења, односно стицања независности од сваког спољашњег утицаја страних сила.

Слобода је била прва мисао српског народа током векова ропства, као и непосредни повод дизања устанака у различитим периодима његове историје.

ВЕРА И ОБИЧАЈИ

Слобода хришћана од греха и смрти често се у православном тумачењу повезује са слободом исповедања хришћанске вере, која се морала изборити путем политичког преговарања или војне одбране. Ред светих ратника Православне Цркве сведочи о духовном значају борбе за слободу, првенствено кроз заштиту живота и достојанства ближњих: сународника и породице.

УМЕТНОСТ

За крст часни и слободу златну – најпознатији и најчешће употребљавани стих народне епске књижевности, који објашњава опредељење и мотивацију српског народа за многе појединачне и заједничке јуначке подухвате.

Хоће ли слобода умети да пева као што су сужњи певали о њој – познати је стих песника Бранка Миљковића. Идеал слободе је увек чистији док траје борба за њу.