Ресавска школа

Пред крај постојања српске средњовековне државе, у време деспота Стефана Лазаревића, у првој половини XV века, у Србији се догодио прави процват културе и уметности, нарочито на пољу књижевности. У манастирима су навелико преписивани стари рукописи (тада још није било штампарија), а главна преписивачка школа је радила у манастиру Манасија (Ресава), па се она у науци данас назива ресавска школа. Овом школом руководио је Константин Философ (не треба га мешати са светим Ћирилом), који је увео нова правила за писање српскословенског језика, пошто је у старом начину писања, који је увео још Свети Сава, у међувремену настао неред. Тако су све књиге преписиване тим новим, уједначеним начином, нормом, која је и сама названа ресавска школа.

ГЕОГРАФИЈА

Манастир Манасија или Ресава у Србији близу Деспотовца

ЗНАЧАЈНЕ ЛИЧНОСТИ

Деспот Стефан Лазаревић, Константин Философ