Црница

Црница је народно име за плодно тло. Друго, у свету познатије име за плодно тло јесте хумус. Црница се у плодним пределима налази на површини земљине коре, обично свега неколико дециметара. Састоји се од мешавине органских и минералних материја, уз присуство потребних бактерија. Бог је земљи која рађа плодове дао црну боју, што омогућава њено брзо загревање потребном сунчевом енергијом. У односу на минерале глине, друге врсте земље, састав црнице везује пет до десет пута више воде потребне за настанак и развој живота у њој. Осим тога, материја црнице има високу способност везивања хранљивих материја у облику који је приступачан биљкама. Ђубрење земље је допринос човековог рада рађању земље. То је додавање органских материја у виду ђубрива (гнојива), које – у додиру са хемијским елементима црнице – ствара нова, хранљива једињења. При тој реакцији настају материје које потпомажу раст рода.

ГЕОГРАФИЈА

У Србији има више од 4,5 милона хектара обрадивих површина. Највише плодне земље има у Војводини, на Косову и Метохији и око Мораве и Саве.