Плуг

Основно пољопривредно оруђе намењено обради земље. Њиме се обавља неколико најважнијих послова, од којих је први – превртање површинског слоја земље. Овај темељни земљораднички посао назива се орање. Плуг има разноврсне облике, али основни делови су му покретни елемент на точковима, чији један крај земљорадник држи у рукама, и гвоздени део, који задире у земљу. У прво време плугове су вукли сáми људи, затим волови, а потом и коњи и, најзад, машине – трактори.

ЈЕЗИК

Рало је назив старог облика  плуга. Реч трактор потиче од латинског глагола trahere, што значи вући.

УМЕТНОСТ

Море, Марко, не ори друмова!
Море, Турци, не газ’те орања!

Диже Марко рало и волове,
Те он поби Турке јањичаре.

Из народне песме Орање Марка Краљевића

ИСТОРИЈА

Од самих почетака земљорадње у пределима родне и лако обрадиве земље у долини Нила у Египту радови су се обављали ручно или помоћу мотике. Волови за вучу почели су да се користе од VI века пре Христа у Месопотамији. Стари облици плугова познати су нам по вавилонским и староегипатским ликовним представама.

У данашње време вуча плуга се обавља уз помоћ трактора – механизоване машине за орање. То је универзална машина за обраду мањих површина на коју се, осим плугова, прикључују још и дрљаче, косачице, цистерне за наводњавање и нађубривање, прскалице за наношење пестицида, а користи се и за бербу кромпира и репе.