Старина Новак

Харамбаша у хајдучком циклусу најопеваније дружине, Старина Новак, заиста је постојао, али не баш онако како је то преносила епска традиција. „Баба“ (Старина) Новак, историјска личност друге половине XVI века, рођен је у Поречу, у данашњој Тимочкој Крајини. Био је писмен. Као млад је отишао у хајдуке, а у зрелим годинама је четовао у Банату, код влашког војводе Михаја Храброг. Ухваћен је на превару и спаљен је на ломачи у Клужу, у Румунији, 1601. године. Песничка традиција је Старину Новака сместила у доба пада српске деспотовине, а у његовом лику је измешано неколико јунака, док је хајдучку дружину из Румуније изместила на планину Романију у Републици Српској. И Новаков син из песама, Грујица Новаковић, као и побратим Радивоје (дели – делија Радивоје), настали су комбиновањем више историјских личности.

ЈЕЗИК

Стàрина означава човека у годинама, али и митског претка, родоначелника који штити своје потомке. Турцизам арапског порекла баба (у песмама бабо) има исто значење.

УМЕТНОСТ

Епске песме хајдучког циклуса Старина Новак и дели РадивојеЖенидба Груице НоваковићаНевјера љубе Груичине и др. Споменик Баба-Новаку у Клужу, Румунија.

ГЕОГРАФИЈА

Лик Старине Новака део је и шире, балканске традиције.