Бранислав Нушић

Једна од најпознатијих књига српске књижевности за децу зове сеХајдуци. Књигу је написао Бранислав Нушић: „Ако се моји мали читаоци из ове приче немају чему поучити, извесно је да ће се имати чему насмејати. Највише можда мени. Ја ћу се томе њиховом смеху радовати, јер дечији смех је највећа радост старости“. У књизи Хајдуци Нушић је описао дечје игре и несташлуке које је чинио са својим друговима. Једном приликом он и његови другари решили су да побегну од куће и да се одметну у хајдуке, мада им није било баш јасно да ли су хајдуци јунаци или само разбојници. Све се завршило само с батинама. Бранислав Нушић (1864 – 1938), писац романа, драма, прича и есеја, зачетник реторике у Србији, новинар и дипломата, највише ће остати упамћен као врхунски комедиограф. Најпознатије комедије Бранислава Нушића, Народни посланикСумњиво лицеПокојникОжалошћена породицаГоспођа министаркаПут око светаДр, изводе се и данас и то не само у позориштима Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе.

Позната је и његова романсирана Аутобиографија. Умео је боље него ико да уочи оне најкарактеристичније особине које су у српском народу живе и дан данас. С пуно разумевања подсмевао се сваком искривљењу у друштву у коме је живео. Две централне теме, силе које покрећу ликове његових комедија су власт и новац.

ЈЕЗИК

Рођен у Београду као Алкибијад Нуша у угледној цинцарској трговачкој породици Ђорђа и Љубице Нуше. Са напуњених 18 година променио је име у Бранислав Нушић.