Геније

Геније је изузетно интелектуално, духовно и стваралачки обдарена личност која је задужила човечанство у области науке, културе, уметности, политике и сл. Изузетне и непоновљиве особе, генији су понос својих нација и средина из којих су потекли. У техничком смислу геније представља људско биће натпросечне интелигенције, која се на тесту мери коефицијентом већим од 140. Таквих људи у свету има испод 0.5%, а с обзиром на остале особине и услове живота, мали број њих постиже запажен успех.

Српски генији – научници, попут Тесле, Пупина или Миланковића, одликовали су се не само дубином разумевања области којима су се бавили, већ и великом ширином интересовања, као и непревазиђеном оригиналношћу.

ВЕРА И ОБИЧАЈИ

У духовном смислу, генији су људи са посебним Божијим позивом, слични старозаветним пророцима. Њихов начин живота је, по правилу, необичан и потпуно усмерен на остварење нарочитог посланства у некој области стваралаштва.

ЗНАЧАЈНЕ ЛИЧНОСТИ

Никола Тесла, Михаило Пупин, Милутин Миланковић. Никола Тесла је највећи српски геније и једна од личности чијим проналасцима човечанство може да захвали за многе погодности цивилизованог живота. Водио је усамљенички живот не бринући много о свом материјалном стању. Његове необичне изјаве за живота учиниле су га веома популарним и дале основа за фантастична тумачења неких његових достигнућа.