Словенци

Јужнословенски народ који претежно живи у Словенији, где чини око 92% становништва. Вековима су се налазили под туђинском влашћу, али су успели да очувају свој језик и националну свест. За разлику од осталих Словена, Словенци су током читавог једног миленијума били под одлучујућим утицајем аустријске и немачке културе. Елементе ових култура очували су до данас, и поред седамдесетогодишњег заједничког живота са осталим Јужним Словенима у Југославији.

ВЕРА И ОБИЧАЈИ

Словенци су хришћани римокатоличке вероисповести, коју су примили од народа који су вековима владали њима.

ГЕОГРАФИЈА

Словенија је држава средње Европе, која додирује Алпе и граничи се са медитеранском облашћу. Окружена је државама Италијом, Аустријом, Мађарском и Хрватском. Њен главни град је Љубљана. Словенаца има укупно два милиона.

ИСТОРИЈА

Почеци словеначке историје се везују за државу словенског поглавара Сама у VII веку. Убрзо потпадају под власт Франака, а од Х века живе у војводству Карантанија у оквиру Римског немачког царства.

Након Првог светског рата, ослобођени од аустријске власти, ступају у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца. Краткотрајном оружаном побуном 1991. изашли су из Југославије и први пут формирали своју самосталну државу.