Поток

Поток је мањи и краћи водени ток који, за разлику од реке, па и речице, нема извор, већ настаје од воде која се са брда слива у зараван. Потоци су ти који воду која се скупља у природи воде до река. Скоро свако село има и свој поток, а у оним селима у којима није било потока прокопавана су вештачка корита. Ово се радило кулуком – заједничким радом у којем је учествовало цело село. Овакви потоци су се називали бујичнимпотоцима. Поток је преко лета лако прећи, прегазити или прескочити. Кад набуја, иде се преко брвна, положеног балвана или дрвене греде. За прелазак запреге преко потока прављени су мали дрвени мостови, дрвене ћуприје.

ГЕОГРАФИЈА

Колико су у Србији и окружењу потоци чести види се и по многобројним именима насеља и места – Зубин Поток, Бољаков поток, Бубањ Поток, Бели Поток, Гњили поток, Међеђи поток, Мосорски поток, Мратињски поток, Дубоки поток, Лисичји поток, Добри поток, Бабин поток…