Плот и тараба

Тараба и плот се често не разликују – и једно и друго је ограда од прошћа, дасака, летава или уплетеног прућа, с тим да је тараба углавном састављена од летава, а плот од прошћа између којег је уплетено пруће. Прошће, проштац је узани колац, летва која је са једне стране зашиљена и пободена у земљу, и то је основа тарабе (плота). Добар је багремов проштац, али од храста бољег нема. Кад се проштац побије у земљу, онда се закуцавају летве или се уплиће пруће, најбоље врбово, које је најжилавије. Добро уплетен плот траје и сто година, а за плетење 350 метара плота потребно је недељу дана. Слика српског села неодвојива је од плота и тарабе. Плотови и тарабе данас су све чешће замењени жичаним, кованим или бетонским оградама.

ЈЕЗИК

Држати се к`о пијан плота значи тврдоглаво се нечег држати, претерано устрајавати на нечем, пасти, пљоснути као проштац – пасти целом својом дужином.