Црква

Црква је сабрање верних људи ради молитвеног обраћања Богу. Постоји Богом откривени и благословени поредак тог окупљања, који од обичних људи чини заједницу Божијег народа.

Црквом се назива и свето место, грађевина намењена црквеним сабрањима и богослужењу. Препознаје се по свом нарочитом облику изградње и по крсту који стоји на њеном врху. Унутрашњи део цркве је подељен на олтар, где свештеници врше службу у име Божијег народа, и место где стоји верни народ. Црква је украшена ликовима светих икона, а њени зидови понекад су осликани фрескама.

УМЕТНОСТ

Црквена уметност обухвата више различитих области човековог стварања. Ликовно умеће људи исказују кроз сликање икона, говорну вештину путем проповеди и молитве, музичку красоту у песмама посвећеним Богу и светима, а лепота цркве се огледа и у самим начинима њене изградње. Хришћанска уметност је кроз читаву историју била круна човековог уметничког стваралаштва.

ГЕОГРАФИЈА

Православне цркве у свету организоване су по нацијама, у различитим степенима историјске важности и првенства. Највиши ниво цркве назива се патријаршија. Она је подељена на епархије (епископије), а епископије се састоје од мноштва парохија.

ИСТОРИЈА

Хришћанска црква има две хиљаде година дугу историју, у којој је развијала јасноћу свога учења, правила понашања верних људи и начине на који су свештена лица организовала и руководила духовни живот хришћана. Црква је најзначајнији надахнитељ и чувар цивилизацијских вредности човечанства.