Инат

Иако у Србији постоји пословица од ината нема горег заната, постоји и склоност, посебно изражена последњих година, да се инат представи као некакав посебан српски „бренд“, као заштитни знак Срба и особина која их издваја од осталих народа. Ови супротстављени ставови последица су мешања пркоса са инатом. Инат треба разликовати од пркоса, који није увек описан као неразумно и бесмислено понашање. Пркос је противљење мањег, обесправљеног, беспомоћног према већем, моћнијем, бескрупулозном. За разлику од пркоса, који нас мотивише да савладамо неповољне околности, инат је пркос ради пркоса, којим штету наносимо себи самима. Инаџијско понашање је, заправо, детињасто понашање.

ЈЕЗИК

Инат је реч која потиче из арапског језика, у српски је стигла преко Турака и значи пркос, упорност, тврдоглавост. У значењу у којем се употребљава код Срба тешко се преводи на друге језике као једна реч.

УМЕТНОСТ

Народне песме: Орање Краљевића Марка, Женидба Душанова