Вукашин Мрњавчевић

Из групе обласних господара који су после смрти цара Душана ширењем власти и утицаја допринели распаду српске државе издвајао се Вукашин Мрњавчевић, господар области која је захватала већи део данашње БЈР Македоније и делове Метохије. Он је у потпуности истиснуо утицај младог цара Уроша, који га је крунисао за савладара, а његовог сина Марка за младог краља. Планове да династија Мрњавчевића постане следећа владарска српска династија пореметили су Турци. Неочекивано, у бици на реци Марици у Бугарској 1371. српска војска је претрпела тежак пораз, а животе су изгубили краљ Вукашин и његов брат деспот Угљеша Мрњавчевић.

УМЕТНОСТ

Фреска у манастиру Псачи, песме преткосовског циклуса Урош и МрњавчевићиЖенидбакраља Вукашина и др.

ГЕОГРАФИЈА

Прилеп, Охрид, Скопље, Призрен

ИСТОРИЈА

Народно предање није било милосрдно према оцу Краљевића Марка, већ га је упамтило као бесправног узурпатора, властољубивог непријатеља сопственог сина, па чак и као убицу цара Уроша. У стварности је Урош Нејаки надживео свог амбициознијег савладара.