Буздован (топуз)

И буздован и топуз су речи турског порекла. Из батине или тољаге, као најстаријег оружја, развио се најпре топуз, па онда и буздован – палица са тешком главом у облику кугле. На главу буздована су се могле причврстити бодље или ексери. Касније је постао распрострањен тзв. шестоперац, чија се глава састојала од шест металних „кришки“. Постоји и буздован са ланцем – тешку главу буздована причвршћивали су ланцем на кратку дршку, тако да се могло јаче ударати, и било је тешко избећи ударац. Само изузетно јаки људи су могли да употребљавају буздоване. Маркова легендарна „тешка топузина“ тежи 66 ока – 85 килограма!

ЈЕЗИК

Реч буздован је изведена од именице бузда – буџа, тољага

ВЕРА И ОБИЧАЈИ

Марков буздован сличан је Херакловој тољаги и чекићу германског бога Тора.

УМЕТНОСТ

Женидба Поповић СтојанаМарко Краљевић и друге песме о Марку.

ИСТОРИЈА

Занимљиви примерци буздована могу се видети у Војном музеју у Београду.