Смедерево

Смедерево је град на Дунаву у североисточној Србији. Смештено је на граници равничарског Панонског басена и Шумадије, у њему се срећу и Подунавље и Доње Поморавље. Територија града се простире непосредно испред ушћа Велике Мораве у Дунав.

ЈЕЗИК

О пореклу имена Смедерево постоје разне претпоставке – да долази од речи смет и древо, или од средњовековног имена Смендер, да потиче од имена светог Андрије, да је искривљен изговор eis monte aureo, да је превод персијског назива Семендер – у значењу крајња врата, …

ВЕРА И ОБИЧАЈИ

У смедеревској тврђави почивале су и мошти јеванђелиста Луке.

УМЕТНОСТ

У Смедереву је у XIV веку живео први познати српски композитор, кир Стефан Србин. Цветала је и преписивачка делатност, а 24 рукописне књиге из Смедерева уништене су у бомбардовању Народне библиотеке у Београду 1941.

ГЕОГРАФИЈА

У римско доба смедеревски крај је био центар производње вина, док је данас индустријски град у коме се истиче постројење US Steel, некадашња Железара Смедерево. Смедерево има 62000 становника.

ИСТОРИЈА

У римско доба на месту Смедерева постојала су два утврђења – Mons Aureus (Златни брег) и Vincea (Ћириловац), која су била део римске војне границе. Средњи век је златно доба за Смедерево, које после враћања Београда Мађарима 1427. постаје престоница Србије, којом је владао деспот Ђурађ Бранковић. Деспот је у Смедереву подигао тврђаву која је била највеће равничарско утврђење у Европи. Ту је био деспотов двор, на коме се раскошно живело, а цветала је и уметност. Смедерево је први пут пало под Турке 1439. да би после неколико година било враћено. Други пад Смедерева 1459. означио је и пад Србије под турску власт.

У време Првог српског устанка Смедерево је поново престоница – ту је 1805. отворена прва школа, а основан је и Правитељствујушчи совјет (устаничка влада). У Првом светском рату у периоду од 1914. до 1915. Аустријанци су топовима познатим као дебеле бертебомбардовали тврђаву, почетком Другог светског рата у експлозији муниције из тврђаве град је веома пострадао, а разарања тврђаве и града довршили су савезници у бомбардовању 1944.