Рибе

Чисте планинске воде Дрине, Таре и њихових притока изузетно су богате су рибом – поточном и калифорнијском пастрмком, младицом и липљеном. Ово су слатководне рибе које су, иначе, честе у српским рекама. Међу рибама српских вода познате су још и клен, деверика, шаран, штука, смуђ, гргеч, јегуља, кечига и сом. У путописима које су написали страни путници између XVII и XIX века редовно се истиче богатство српских земаља рибом. Помињу се богате рибље пијаце у дунавским градовима. Дунав, Сава, Морава, планинске реке – све је врвело од риба разних врста, као у Библији. Прича о рибама и нашим рекама има нажалост и другу страну. Више него по богатству рибом, наше реке се последњих година помињу по еколошким катастрофама – поморима рибе. По овоме предњачи Тамиш у Банату али и највећа српска река, Морава. Застрашујуће сцене  река прекривених  угинулом рибом постале су, нажалост, део наше свакодневице. Ови помори изавани су отровима које фабрике испуштају у реке. Посебно су угрожене равничарске реке, оне које теку кроз индустријске области. Неприступачност обала планинских река, као и то што ове реке и њихови сливови протичу кроз пределе националних паркова који су под заштитом, допринели су очувању рибљег света Дрине и Таре. Помор риба у нашим рекама нас упозорава. Природа, све што нас окружује, део је света који је Бог створио и поверио човеку на старање. Човек има задатак да се као добар и мудар владалац брине о природи. Зашто? Зато што је његов, то јест наш основни задатак да од природе и света једнога дана , уз Божју помоћ начинимо Царство Небеско. У том царству ћемо сви – и људи, и животиње и биљке и стене и земља и воде и ваздух, живети онако као је Бог у почетку, кад је стварао свет и замислио – без зла, у потпуној љубави. Тек тада ће природа у потпуности бити слободна од загађења. Природа је дар Бога људима и ми треба да је као уздарје Богу вратимо, јер природа не може сама да се њему врати. Само човек може природу да одведе у истински живот – живот са Христом у Царству Његовог Оца и Духа. То ће бити свет слободан од зла – човек више неће имати греха, и природа ће самим тим бити коначно излечена од загађења. Национални паркови, као оазе чисте природе, знаци су Царства небеског на земљи.

ВЕРА И ОБИЧАЈИ

Рибе су у раном хришћанству биле симбол хришћана и самог Христа. Слова грчке речи за рибу ИХТИС су почетна слова исказа Исус Христос Син Божији Спаситељ на грчком, тако да је знак рибе био најстарија хришћанска шифра, лозинка. Рибе као храна посебан значај имају у периоду хришћанског поста када не треба јести месо, млеко, јаја.