Мехмед-паша Соколовић

Пореклом Србин из Херцеговине, Мехмед Соколовић је остварио каријеру као државник на турском двору. Рођен је 1505. у селу Соколовићи, у близини Вишеграда, као Бајо, Бајица Соколовић. Породица из које је потекао била је веома угледна, нека врста малог сеоског племства. Рану младост проводи у манастиру Милешева, одакле је као осамнаестогодишњак одведен у јањичарe и преведен у ислам. Мехмед Соколовић је веома брзо остварио војничку каријеру као војсковођа, као заповедник флоте и, на крају, као велики везир (премијер, председник владе) Османлијског царства. Служио је под тројицом султана. Велики део своје породице, чак и свог оца, превео је у ислам и поставио на важне управне положаје у балканском делу царства. Учинио је своју породицу једном од најмоћнијих породица на Балкану, а бројни исламизовани Срби представљали су најутицајнију струју на порти (турском двору). Породица Соколовић је имала и православни и исламски огранак – из ње су потицали како босански беглер-бегови, тако и српски пећки патријарси. Убијен је у атентату 1579. После његове смрти примат у Цариграду преузимају Арбанаси.

УМЕТНОСТ

У манастиру Пива (Црна Гора) налази се фреска на којој је приказан Мехмед-паша Соколовић. То је јединствен пример да је један муслиман у турској ношњи приказан у српском манастиру. То је потврда великог значаја овог турског државника, пореклом Србина, за целу Србију.

ГЕОГРАФИЈА

Осим што је био мудар државник, Мехмед-паша је био и велики задужбинар. Поред моста на Дрини, подигао је и Арсланагића мост у Требињу, мост на Жепи, Козију ћуприју изнад Сарајева, као и џамије и караван-сараје широм Босне и Србије.

ИСТОРИЈА

Године 1557. заслугом Мехмед-паше Соколовића обновљена је Пећка патријаршија, а за патријарха је постављен Макарије Соколовић, Мехмед-пашин рођак. То је био период великог просперитета Патријаршије, која је обухватала просторе од Будима до Јадрана. У то време је обновљен велики број манастира. Још четири патријарха на пећком трону били су Соколовићи. После епохе Соколовића почиње дуготрајни период борбе за ослобођење српског народа од турске власти.

ЗНАЧАЈНЕ ЛИЧНОСТИ

Рођак Мехмед-паше, Макарије Соколовић –  патријарх обновљене Пећке патријаршије