Срп, виле

Пољопривредна алатка сачињена од челика, намењена за жетву жита и других житарица и трава. Има дрвену дршку, полукружног је облика и оштар са унутрашње стране. Срп је једна од најстаријих и најједноставнијих пољопривредних алатки. Жање се тако што се једном руком захвата бусен, а другом се одсеца српом. Положај тела жетеоца притом је погнут и веома напоран. Виле су алатка дуге дрвене дршке на чијем врху се налази три или више дугих металних зубаца. Користи се за прикупљање и товарење сена и траве. Сено представља основну зимску храну за говеда и коње. Након прибирања вилама, оно се сабија у правоугаоне бале и везује жицом или канапом, или се слаже у облику стогова.

ВЕРА И ОБИЧАЈИ

У средњевековним народним приказима ова оруђа су била симболи смрти.

У новије доба симбол сељаштва. Комунистички симбол српа и чекића представља две покретачке снаге овог покрета: сељака и радника.