Турци

Турци су сродници Хуна, Авара и Мађара. У Малу Азију дошли су из Туркестана (земља иза Каспијског Мора). Вера Турака је ислам, а први пут се помињу у VI веку у кинеским изворима. У XI  веку као Турци Селџуци продиру у Византију. Турци су били опасан ратнички народ. Нарочито је била јака њихова јаничарска војска. Они нису марили за живот и радо су гинули за веру јер их је она учила да ће ићи у рај и у њему вечито живети онај који погине за Бога – Алаха. У доба Османског царства, које је срушено почетком XX века, Турска је била једна од највећих светских сила, чије су се територије шириле од Египта до Будима. Турски народ представља мешавину азијских предака и индоевропских народа – Грка, Курда, Јермена, Грузина, Словена – тако да се по антрополошким карактеристикама не разликује много од европских народа.

ЈЕЗИК

Турски језик је алтајски језик. На тлу европе су му сродни језици мађарски и фински. До 1928, турски језик је писан нешто измењеном верзијом арапског писма. Од 1928. користи се латински алфабет са 29 слова.

ВЕРА И ОБИЧАЈИ

Упоредо са турским освајањима спровођена је превођење у ислам српског народа, која је најдубље корене пустила у Босни и Херцеговини. У време комунистичке Југославије исламизовани Срби проглашени су за посебну нацију – муслимане. Данас се зову Бошњацима.

ГЕОГРАФИЈА

Мала заједница преосталих Турака међу Србима до скора је била раштркана по градовима  Македоније и Косова и Метохије. Највише их је било у Призрену.

ИСТОРИЈА

Турци су масовно насељавани по српским градовима, у којима су се углавном бавили трговином. Живели су по својим обичајима у засебним чаршијама, деловима града одвојеним од оних делова у којима су живели Срби. Срби су претежно насељавали сеоске средине.